Roller og positioner i eksperimenterende praksisser

– udvikling af aktiv teknologiforståelse

I artiklen præsenteres en bred tilgang til arbejdet med digitale teknologier i pædagogisk praksis, og fokus er rettet mod udvikling af dynamiske roller og positioner i eksperimenterende læringspraksisser. Det belyses, hvordan udvikling af professionsfaglig teknologiforståelse finder sted i samklang med en læringsforståelse, der giver rum til eksperimenterende praksisser. Endelig præsenteres et refleksionsværktøj, som understøtter arbejdet med at udvikle aktiv teknologiforståelse som refleksionspraksis.

Skriv et svar